Digitaalisuudesta apua opintielle

Moni vanhempi on huolissaan siitä, että lasten päivittäinen ruutuaika uhkaa venyä aivan liian pitkäksi. Moni saattaa muistella hieman kaihoisasti omaa lapsuuttaan, jossa ulkoilulla ja pihaleikeillä oli vankka asema. Maailma on kuitenkin muuttunut ja digitaalisuus on iso osa nykymaailmaa. Hyvin valitut digituotteet voivatkin tukea lapsen oppimista, kunhan niiden käyttö pysyy kohtuuden rajoissa ja tuotteet valitaan huolellisesti. Tällä hetkellä digitaalisuus on jopa kiinnostava sijoituskohde, mikä ei ole jäänyt sijoittajilta huomaamatta.

Kerromme tässä artikkelissa, kuinka digitaalisuudesta voi olla jopa hyötyä lapsen opintiellä. Poimi talteen vinkit, ja kannusta lasta oppimaan.

Digitaalisuuden kautta lapsi oppii diginatiiviksi

Aivan ensimmäiseksi on mainittava, että koska digitaalisuus on osa nykymaailmaa ja monet toiminnot, kuten ostosten tekeminen, laskujen maksaminen, opiskelu, monet viihdepalvelut ja esimerkiksi laskutus sivustojen kautta, kuten invoicery.fi tapahtuvat aina vain enenevässä määrin netissä, olisi tärkeää, ettei lapsikaan olisi täysin netti- ja digipimennossa. Itse asiassa olisi tärkeää kasvattaa lapsista diginatiiveja, joille erilaisten digitaalisten laitteiden ja ratkaisujen käyttäminen olisi arkipäivää, mutta joille näistä laitteista ja palveluista ei pääsisi muodostumaan elämän itsetarkoitusta. Samalla olisi tärkeää, että lapset tietäisivät myös digi- ja nettimaailman vaaroista ja oppisivat toimimaan netissä vastuullisella tavalla.

Jos digitaalisuuteen suhtautuu liian torjuvasti, on vaarana jopa syrjäytyminen ja suoranainen digivammaisuus, minkä vuoksi lapsi olisi hyvä tutustuttaa digimaailmaan jo pienenä. Toisaalta tasapainoilu liiallisen netin käytön ja liian vähäisen digitaalisten palveluiden käytön välillä on haastavaa. Lapsen käytöstä tuleekin tarkkailla siltä varalta, ettei hänelle pääse syntymään netti- tai peliaddiktiota, jota esiintyy nykymaailmassa jo yllättävän nuorilla netin ja digitaalisten sovellusten käyttäjillä. Lapsen ruutuaikaa on syytä rajoittaa, mutta ei täysin estää.

Laadukkaat digitaaliset oppimisohjelmat opettajan ja opetuksen tukena

Laadukaskaan digitaalinen oppimisohjelma ei voi koskaan toimia opettajan täydellisenä korvaajana, sillä oppimisohjelmia käytettäessä sosiaalinen vuorovaikutus jää pois. Tästä huolimatta laadukas digitaalinen oppimisohjelma voi toimia opetuksen sekä opettajan tehokkaana tukena. Se on näppärä keino eriyttää opetusta. Tästä hyötyvät niin erityisen lahjakkaat, kuin tavallista enemmän tukea vaativat oppilaatkin. Laadukas digitaalinen oppimisohjelma jaksaa opettaa lasta väsymättä kerta toisensa jälkeen, ja korjaa hänen tekemänsä virheet välittömästi. Näin lapsi saa välitöntä palautetta tehtävistä silloinkin, kun opettajalla tai vanhemmalla ei ole aikaa auttaa häntä tehtävissä.

Valittaessa digitaalista oppimisohjelmaa, on tärkeää painottaa ohjelman laadukkuutta. Varmista, että valitsemasi ohjelma vastaa lapsesi tasoa, ja että sen taustalta löytyy opetusalan ammattilaisia. Valitse sellainen digitaalinen oppimispeli, joka kiehtoo lastasi ja jonka kautta oppiminen tapahtuu leikin varjolla. Mielenkiintoiset, helposti lähestyttävät ja lasta kiinnostavat hahmot, kuten söpöt eläinhahmot, tekevät oppimisohjelmasta lapsen silmissä mielenkiintoisen. Lapsi palaa mielellään kiinnostavan pelin ja hahmojen pariin yhä uudelleen.

Millaisia aineita voi opiskella digitaalisten oppimisohjelmien avulla?

Digitaalisten oppimisohjelmien avulla voi opiskella hyvin monenlaisia aineita. Erityisen hyvin ne soveltuvat kielten ja matematiikan oppimiseen. Tarjolla on kuitenkin hyvin monenlaisiin teemoihin liittyviä oppimispelejä, ja jopa konekirjoituksessa vaadittavaa kymmensormijärjestelmää on mahdollista harjoitella tätä varten suunnitellun pelin avulla. Toisto on oppimisen avain ja juuri sitä hyvä digitaalinen oppimisohjelma tarjoaa.